cách dạy conTìm theo từ khóa: 

Kiddie Shark Tập 4 | CEO 9 Tuổi Gọi Vốn 300 Triệu Mở Lớp Học Rèn Chữ, Định Giá Học Phí Theo Thái Độ Kiddie Shark Tập 4 | CEO 9 Tuổi Gọi Vốn 300 Triệu Mở Lớp Học Rèn Chữ, Định Giá Học Phí Theo Thái Độ
Kiddie Shark là sân chơi cho các bạn nhỏ từ 7-14 tuổi, có ý tưởng, dự án hoặc sản phẩm cụ thể (gọi tắt là các Dự án khởi nghiệp) trình bày với các Nhà Đầu tư của chương trình để gọi vốn. Với mong muốn khơi gợi ước mơ, khuyến khích sự sáng tạo, phát huy tố chất lãnh đạo, tinh thần khởi nghiệp cho t[...]
Đây là cách dạy con thông thái bố mẹ nào cũng nên học tập Đây là cách dạy con thông thái bố mẹ nào cũng nên học tập
Bố mẹ có biết là cùng một sự việc nhưng  nếu bạn biết bình tĩnh thay đổi cách nói chuyện với con thì hiệu quả tâm lý khác hẳn. So với việc bạn quát tháo hay đánh mắng sẽ khiến trẻ trở nên chống đối về sau này. Trong số hàng nghìn các từ ngữ mà bố mẹ sử dụng để nói chuyện với con mỗi ngày thì những [...]