dạy con không đòn roiTìm theo từ khóa: 

Đây là cách dạy con thông thái bố mẹ nào cũng nên học tập Đây là cách dạy con thông thái bố mẹ nào cũng nên học tập
Bố mẹ có biết là cùng một sự việc nhưng  nếu bạn biết bình tĩnh thay đổi cách nói chuyện với con thì hiệu quả tâm lý khác hẳn. So với việc bạn quát tháo hay đánh mắng sẽ khiến trẻ trở nên chống đối về sau này. Trong số hàng nghìn các từ ngữ mà bố mẹ sử dụng để nói chuyện với con mỗi ngày thì những [...]