Wed, 09 / 2015 3:00 am | helios

Trên thế giới đã có rất nhiều công trình khoa học nghiên cứu về bệnh tự kỷ ở trẻ em. Các công trình khoa học này tập trung chủ yếu vào việc nghiên cứu các phương pháp giáo dục cho Trẻ tự kỷ: 

1. Phương pháp ABA

 Phương pháp ABA. Đây là một trong số những phương pháp khá hữu hiệu để dạy Trẻ tự kỷ. Phương pháp này do tác giả Ivar Lovaas và các bạn đồng nghiệp đã nghiên cứu và phát triển vào những năm 1990. Những kỹ năng được dạy bằng cách chia các hành vi ra thành từng bước nhỏ, dạy một bước trong thời điểm và củng cố bước đó. Phương pháp này có thể sử dụng để dạy Trẻ tự kỷ trong các lĩnh vực như tự chăm sóc, phát triển ngôn ngữ, hành vi, khả năng tập trung, khả năng giao tiếp, khả năng nhận thức….

2. Phương pháp TEACCH

Phương pháp TEACCH là một cách tiếp cận theo suốt cuộc đời nhằm giúp những người bị tự kỷ mà mục tiêu của nó là trang bị cho trẻ một cuộc sống hữu ích trong cộng đồng. Cách tiếp cận này bắt đầu cung cấp các thông tin thị giác, cấu trúc và sự dự đoán vì người ta nhận ra là kênh học tập thuận lợi nhất là thông qua thị giác. Ads: Trị nám bằng laser, cách điều trị nám da mặt hiệu quả tốt nhất chỉ có tại thẩm mỹ viện Placencare.

201455_tuky

3. Phương pháp PECS

Phương pháp PECS là một công cụ tốt giúp trẻ giao tiếp không lời. PECS cho phép trẻ lựa chọn và giao tiếp nhu cầu. Khi trẻ có thể giao tiếp và thể hiện nhu cầu của chúng, thông thường các hành vi có thể giảm nhẹ và trẻ trở nên vui vẻ hơn.

Ads: Trường cao đẳng y dược Hà Nội thông báo tuyển sinh các lớp cao đẳng ycao đẳng điều dưỡng và cao đẳng dượcchính quy năm 2016

4. Phương pháp Floor Time

 Phương pháp Floor Time (dựa trên sự phát triển, khác biệt cá nhân, và mối quan hệ/cùng chơi với trẻ).  Phương pháp này do hai bác sĩ tâm thần nhi, Stanley Greenspan và Serena Weider đề ra. Chương trình gồm ba yếu tố: Developmental 

(Dựa trên sự phát triển); Individual Differences (khác biệt cá nhân); Relationship-based (Dựa trên mối quan hệ) 

5. Phương pháp Socil Story

Phương pháp social story (những câu chuyện xã hội – CCXH). CCXH cung cấp cho trẻ những cách tiếp cận gần nhất với các tình huống xã hội. CCXH tạo cho Trẻ tự kỷ  cơ hội thực hành các kỹ năng một cách thường xuyên.

6. Những phương pháp trị liệu khác

Một số phương pháp khác như: Phương pháp SI ( Sensory Integration – Hòa nhập cảm giác); phương pháp OT (Occupatoin Therapy – Hoạt động tri liệu); phương pháp “Trò chơi không định hướng”; phương pháp “Trị liệu ngôn ngữ và lời nói”; phương pháp “Trị liệu nước”; phương pháp “More than words”; phương pháp “Trị liệu bằng âm nhạc, mỹ thuật, động vật”.


Bài viết cùng chuyên mục