Tue, 11 / 2014 2:14 am | helios
Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước, là lớp người kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau này..Tuy nhiên, trẻ em luôn là đối tượng yếu thế trong xã hội việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục các em trách khỏi những nguy cơ gây hại là trách nhiệm của Nhà nước, của toàn xã hội và của mỗi gia đình, chính vì thế nên bộ Luật Hình sự của nước ta cũng đã có nhiều quy định với những hình phạt thích đáng đối với những hành vi xâm phạm tới tính mạng sức khoẻ, danh dự nhân phẩm của trẻ em như sau:

Tội hành hạ người khác (Điều 110). 

Nếu như hành vi đối xử tàn ác hành hạ người khác lệ thuộc mình, nhưng người đó là phụ nữ và trẻ em thì đây là tình tiết tăng nặng và phải chuyển khung hình phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm lên 1 năm đến 3 năm.
 
Cần có nhiều chính sách bảo vệ trẻ em hợp lý

Tội hiếp dâm ở điều 111: 

Nếu hành vi hiếp dâm có tính chất loạn luân, làm cho phụ nữ có thai thì phải chuyển khung hình phạt từ 2 năm đến 7 năm (khung 1) lên 7 năm đến 15 năm tù (khung 2). Ads: Cách trị nám hiệu quả nhất, trị nám tận gốc an toàn cho các chị em phụ nữ.

 Đối với tội hiếp dâm trẻ em ở điều 112: 

Nếu có tính chất loạn luân hoặc làm cho nạn nhân có thai thì đây là những tình tiết tăng nặng và đều phải chuyển khung hình phạt từ khung 1 lên khung 2, với thời gian  bị phạt từ 12 năm lên đến 20 năm. 

Tội cưỡng dâm trẻ em ở điều 114 : 

Người nào cưỡng dâm trẻ em từ đủ mười ba tuổi đến dưới mười sáu tuổi, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm.Nếu có hành vi loạn luân, làm nạn nhân có thai thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.Nếu biết mình bị HIV mà vẫn phạm tội hoặc làm nạn nhân chết hoặc tử tự thì bị phạt tù 20 năm hoặc chung thân.
Bên cạnh đó, còn có điều 115 và 116 về tội dâm ô và giao cấu với trẻ em với mức hình phạt từ 6 tháng đến 15 năm tùy theo mức độ vi phạm. Chính vì thế nên bố mẹ có thể tận dụng những chính sách của nhà nước để tăng cường hệ thống bảo vệ con trẻ.
Bài viết cùng chuyên mục