Wed, 11 / 2014 9:23 pm | helios
Hiện nay tình trạng trẻ bị tự kỷ đang ngày càng phổ biến và nghiêm trọng, chính vì vậy nên việc trị liệu cho trẻ cần đặc biệt chú ý, tốt hơn hết bố mẹ nên xác định phương pháp trị liệu cho trẻ theo từng nguyên nhân khác nhau, đa phần đều là do di truyền gen hoặc đột biến gen hay những tác động về sang chấn tâm lý,  Nhưng cũng có nghiên cứu cho rằng tự kỷ không có nguyên nhân đơn lẻ mà là sự tổng hợp các rối loạn với một tập hợp các bộ phận chủ yếu các nguyên nhân riêng biệt, chính vì thế nên để có thể trị liệu tâm lý cho trẻ thì bản thân chúng ta cần chú ý trị liệu bằng nhiều phương pháp khác nhau

1. Trị liệu bằng phương pháp ABA

Phương pháp ABA  là tên gọi viết tắt của Applied Behavior Analysis hay còn gọi là phương pháp Phân tích hành vi ứng dụng.Đây là một trong số những phương pháp trị liệu cho trẻ tự kỷ vô cùng hiệu quả. Phương pháp ABA này do Ivar Lovaas và các bạn đồng nghiệp đã nghiên cứu và phát triển vào những năm 1990. Những kĩ năng đặc biệt được dạy bằng cách chia các hành vi ra thành từng bước nhỏ, dạy một bước trong một thời điểm và củng cố bước đó. Phương pháp này có thể sử dụng cho tất cả các lĩnh vực: tự chăm sóc, phát triển ngôn ngữ, hành vi, khả năng tập trung, khả năng giao tiếp…
 
phuong phap dieu tri tre bi tu ky
Phương pháp trị liệu cho trẻ tự kỷ

2. Trị liệu cho trẻ bằng phương pháp TEACCH

Phương pháp TEACCH là tên gọi viết tắt của Treatment and Education Autistic Children Communication Handicap hay còn gọi là phương pháp Trị liệu và giáo dục trẻ tự kỷ và trẻ khuyết tật về giao tiếp. Đây chính là một phương pháp trị liệu theo hình thức tiếp cận theo suốt cuộc đời với mục đích chính là trang bị toàn bộ kỹ năng sống cần thiết cho trẻ để trẻ có thể hòa nhập được với cộng đồng, phương pháp này chính là giáo dục và cung cấp các nguồn thông tin liên quan tới thị trác cho trẻ, giáo dục trẻ cấu trúc và dự đoán giúp trẻ học tập được tốt hơn qua thị giác của bản thân. 

3. Trị liệu cho trẻ bị tự kỷ bằng phương pháp PECS 

Phương pháp PECS là tên gọi viết tắt của Pictures Exchange Communication System , đây còn là phương pháp giáo dục trẻ tự kỷ thông qua hệ thống giao tiếp trao đổi hình. PECS là một công cụ tốt giúp trẻ giao tiếp không lời. Với phương pháp này thì cho phép trẻ lựa chọn và giao tiếp nhu cầu. khi trẻ có thể giao tiếp và thể hiện nhu cầu của chúng, thông thường các hành vi có thể giảm nhẹ và trẻ trở nên vui vẻ hơn.

4. Các phương pháp trị liệu khác

Phương pháp social story (những câu chuyện xã hội – CCXH). CCXH cung cấp cho trẻ những cách tiếp cận gần nhất với các tình huống xã hội. các trường giáo dục đặc biệt có thể tạo cho trẻ Tự kỷ cơ hội thực hành các kỹ năng một cách thường xuyên
Ngoài ra còn nhiều phương pháp khác như : Phương pháp SI ( Sensory Integration – Hòa nhập cảm giác),Phương pháp OT (Occupatoin Therapy – Hoạt động tri liệu),Phương pháp “Trò chơi không định hướng” ,Phương pháp “Trị liệu ngôn ngữ và lời nói”, Phương pháp “More than words”,Phương pháp “Trị liệu nước”, Phương pháp “Trị liệu bằng âm nhạc, động vật, mỹ thuật”
Tất cả các phương pháp trên đều đã và đang được sử dụng trên khắp thế giới, tuy nhiên để phát huy hết ưu điểm của các phương pháp thì tùy thuộc vào mức độ năng nhẹ của đối đối tượng để người dạy có thể áp dụng linh hoạt các phương pháp trên. Dù là phương pháp nào thì khi thực hiện nội dung bài học đều đòi hỏi trẻ phải tập trung.
Bài viết cùng chuyên mục