Tue, 12 / 2015 10:58 am | helios

Đối với việc giáo dục trẻ tự kỷ thường là một nan đề lớn khiến nhiều bà mẹ khá khó khăn và vất vả. Đặc biệt trong việc phát triển về khả năng giao tiếp cho trẻ tự kỷ, vì trẻ tự kỷ thường có những hành động hay cử chỉ, hành vi không giống với những trẻ bình thường nên cũng cần bố mẹ và các giáo viên bỏ công sức ra rất nhiều .

1. Dùng tay nhấn mạnh đồ vật

Đây cũng là một trong số các biện pháp giúp trẻ có thể chú ý được nhiều hơn tới điều mà bạn muốn truyền đạt, vì thế bạn có thể dùng tay của mình tới các đồ vật mà bạn đang nói, ví dụ to, bé, tròn… Bạn hãy chỉ trỏ thường xuyên để trẻ có thể nhìn vào được những vật đó và có sự thu hút bởi chúng .

Phương pháp dạy trẻ tự kỷ giao tiếp

2. Gây sự chú ý với trẻ

Để có thể gây sự chú ý với trẻ, bạn có thể dùng một vật nào đó ngay trong tầm mắt của trẻ, thu hút chúng nhìn vào vật đó, chạm  vào nó và di chuyển nó theo tầm nhìn của trẻ để trẻ có thể có phản ứng và nhìn theo,(cao đẳng y tế hà nội) đây cũng là một trong số các cách giáo dục khá thành công với trẻ tự kỷ.

3. Sử dụng trò chơi với trẻ

Để có thể dạy trẻ thuận lợi hơn thì bạn có thể sử dụng các trò chơi xếp hình nếu trẻ thích, bạn có thể chỉ ra các mảnh xếp hình sắp tới phải được dặt vào đâu hoặc mảnh nào sau đó sẽ cần sử dụng. bạn nên sử dụng các câu như “ở chỗ này”, “ở trong này”, “cái này”, “vào đây”… trong khi tay bạn đang chỉ.

Trong bất cứ trò chơi nào bạn tiến hành với trẻ, bạn nên cố gắng chơi lần lượt để trẻ nhìn thấy bạn đang chỉ trỏ và học cách hiểu các ý nghĩa trong hành động của bạn. Khi đã dạy trẻ chọn đồ vật bằng cách chỉ trỏ, bạn cần thể hiện các hình thức chỉ trỏ khác, đặc biệt “hãy nhìn…”. Hãy chỉ các vật cho trẻ với sự nhấn mạnh mỗi khi bạn có cơ hội.(trung cấp y hà nội) Hãy bắt đầu bằng việc chạm vào các vật mà bạn muốn trẻ nhìn. Sau dó sử dụng các “điểm ở xa”, chẳng hạn như  một cái máy bay đang bay trên trời hay là một đoàn tàu vừa chạy qua.


Bài viết cùng chuyên mục