Fri, 11 / 2015 11:29 am | helios

Trước đó thì chúng ta cũng đã biết để có thể can thiệp hành vi của trẻ tự kỷ thì bạn cần phải có chiến lược cụ thể, cần xác định nguyên nhân gây ra hành vi của trẻ cũng như những hậu quả có thể đi kèm sau những hành vi của chúng, tất cả những điều này bạn cần có sự định giá và có sách lược rõ ràng để có thể có được những biện pháp can thiệp hành vi phù hợp nhất cho trẻ tự kỷ. Ngay sau khi  hoàn thành bước này thì bạn cũng có thể thực hiện kế hoạch can thiệp hành vi của mình

1. Đặt mục tiêu 

Bất cứ một kế hoạch nào được hoạch định và thực hiện thì cũng đều có mục tiêu cụ thể, chính vì vậy bạn cũng cần phải đặt ra một mục tiêu có thời hạn để có thể ước lượng và lượng giá những hoạt động trong bản kế hoạch của mình. Bạn cần phải đặt ra những kỳ vọng mà bạn mong muốn trẻ phải đạt được tới mức đó, lấy đó làm mục tiêu phấn đấu thực hiện cho cả bạn và trẻ. Tất nhiên trong việc đặt ra mục tiêu thì bạn cũng cần đặt ra những nội quy để bạn và trẻ đồng thời đều bị trói buộc trong nội quy đó. Chẳng hạn như bạn đặt kỳ vọng là Trẻ giữ gìn được đồ chơi của trẻ thì phải đặt ra nội quy là không được ném đồ chơi. Việc đặt ra kỳ vọng cùng nội quy sẽ giúp cho trẻ nhanh chóng tiến bộ hơn

Phương pháp điều trị tâm lý cho trẻ tự kỷ phần 1

2. Chia sẻ kế hoạch

Nếu bạn đã viết ra được một bản kế hoạch đầy đủ thì bạn cũng cần chia sẻ chúng cho nhiều người để họ có thể phối hợp với bạn thực hiện bản kế hoạch đó như một hệ thống hoàn chỉnh. Thông thường người viết bản kế hoạch này chính là những nhân viên xã hội, giáo viên tâm lý hay chuyên gia trị liệu cho trẻ, và trong đó thì cần có một hệ thống liên kết giữa giáo viên-nhân viên xã hội và bố mẹ trẻ. Hãy hình thành một tam giác để quản giáo hành vi của trẻ cũng như sự chủ động của tất cả những người tham gia chứ không phải thực hiện như một sự đối phó với nội quy. Trong kế hoạch này thì bạn cũng cần chi tiết rõ những hành vi mà người lớn cần giáo dục dạy dỗ cho trẻ như  làm các hành vi thay thế. Bao gồm cả hình thức khuyến khích hay khen thưởng.  Giao dục trẻ thực hiện những hành vi tích cực thay cho các hành vi không mong muốn. Chẳng hạn như khi trẻ hét , bạn sẽ dạy trẻ nói : " giúp con” , "vỗ nhẹ lên vai mẹ” ; ném đồ chơi , bạn dạy trẻ hành vi thay thế là ấn định một số đồ chơi trẻ phải dọn , không để trẻ dọn hết quá nhiều đồ chơi vì có thể quá tải đối với trẻ ; Đánh bạn khác , bạn dạy trẻ nói " để mình yên!”,…..

3. Lượng giá kết quả

Bất cứ một bản kế hoạch nào cũng cần có sự lượng giá cụ thể. Đây chính là bước mà khi kết thúc thời gian quy định trong kế hoạch thì bạn cần đánh giá lại kết quả và sự tiến bộ của trẻ trong suốt thời gian thực hiện kế hoạch. Trong đó  bạn cần có sự kiên trì thực hiện các mục tiêu. Bên cạnh đó thì cần có sự đánh giá của cả những người tham gia ,và trong trường hợp kết quả không đạt được như mong muốn thì bạn có thể tìm ra nguyên nhân và giải quyết kịp thời Bài viết cùng chuyên mục