Sun, 11 / 2015 11:31 am | helios
Việc điều chỉnh hành vi của trẻ tự kỷ vốn rất khó khăn, vì chính bản thân chúng cũng có sự ương bướng của lứa tuổi đang phát triển, nghiêm trọng hơn là kèm theo đó là chúng không có khả năng kiềm soát hành vi của chính bản thân mình. Đôi khi vì chính những việc này nếu không giải quyết kịp thời thì rất khó để có thể đưa trẻ tự kỷ vào hòa nhập được với cộng đồng. dưới đây chính là một số bước can thiệp hành vi cho trẻ tự kỷ

1. Cần có kế hoạch cụ thể

Bất cứ việc nào bạn làm bao giờ cũng cần có một kế hoạch cụ thể, trong đó bao gồm cả việc can thiệp hành vi của chúng. Việc bạn xây dựng được một kế hoạch sẽ giúp cho bạn định hướng tốt hơn những biện pháp mà bạn có thể sử dụng được với trẻ cũng như định hình được thời gian và cố gắng hoàn thành kế hoạch trong chính khoảng thời gian mà bạn định trước đó. 
Bạn có thể lập lế hoạch can thiệp các hành vi gây cản trở việc học của trẻ hay bạn khác như hay la hét , quậy phá , chạy nhảy trong giờ học ; hành vi làm tổn thương đến trẻ hay người khác như cắn bạn , đập đầu vào tường , đánh người lớn,…Tất cả những hành vi này cũng đều cần có sự can thiệp chuyên nghiệp
Phương pháp điều trị tâm lý cho trẻ tự kỷ phần 2

2. Các bước cụ thể trước can thiệp 

– Bước 1: đây cũng là bước đầu tiên trong kế hoạch can thiệp, đó là bạn cần phải tìm hiểu và xác định các nguyên nhân chính gây ra những hành vi đó của trẻ tự kỷ, tìm hiểu lí do tại sao trẻ lại có những hành vi như vậy để có thể tìm được phương án giải quyết tốt nhất có thể. Chẳng hạn như trẻ  thích đồ chơi của bạn ; trẻ không được chấp nhận yêu cầu ; trẻ muốn trốn tránh việc dọn dẹp đồ chơi, bạn làm trẻ giận,…. Tất cả những việc này của trẻ đều có nguyên nhân chủ yếu, và việc bạn cần làm chính là tìm ra nguyên nhân đó rồi đưa ra hướng giải quyết thích hợp
– Bước 2:  đây chính là bước xác định các hành vi của trẻ hay làm. Trong lúc này bạn cần tìm hiểu những trạng thái và hành vi đi kèm của trẻ, chúng buồn thì sẽ làm gì ? là la hét hay khóc lóc hay đi đánh bạn ? nếu chúng thích thứ gì đó thi chúng sẽ xin bạn hay trực tiếp giật hay cướp hoặc đánh bạn ? đòi hỏi người lớn ? … việc xác định hành vi của trẻ cũng giúp cho bạn đưa ra hướng giải quyết tốt hơn 
– Bước 3 :  đây chính là bước mà bạn cần phải lường trước những hậu quả có thể xảy ra sau những phản ứng của trẻ, chẳng hạn như khi chúng buồn thì chúng hét lên hay làm gì, những điều này có hậu quả như thế nào trong việc giáo dục các hành vi của trẻ, hướng dẫn trẻ những hành vi đúng đắn ? Khi xem xét theo các bước này , bạn có thể biết được nguyên nhân của hành vi, hành vi xảy ra như thế nào để từ đó có kế hoạch can thiệp.


Bài viết cùng chuyên mục