Adobe PhotoshopTìm theo từ khóa: 

មេរៀនទី៦៖ បង្កើតកម្មវិធីគ្រប់គ្រងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ | រៀន Excel | MsOffice Learning មេរៀនទី៦៖ បង្កើតកម្មវិធីគ្រប់គ្រងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ | រៀន Excel | MsOffice Learning
#តារាងគូសជាប់_ធ្លាក់ រៀនបង្កើតកម្មវិធីគ្រប់គ្រងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ -វីដេអូណែនាំកម្មវិធី -មេរៀនទី ១៖ ការបង្កើតផ្ទាំងទំព័រដើម -មេរៀនទី ២៖ ការបង្កើតបញ្ជីចុះឈ្មោះបេក្ខជនប្រឡង -មេរៀនទី ៣៖ ការបង្កើតបញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនតាមបន្ទប់ -មេរៀនទី ៤៖ ការបង្កើតបញ្ជីវត្តមានបេក្ខជនតាម[...]