để sinh con đủ thángTìm theo từ khóa: 

SINH CON bao NHIÊU TUẦN được coi là ĐỦ THÁNG ? Sức khỏe online SINH CON bao NHIÊU TUẦN được coi là ĐỦ THÁNG ? Sức khỏe online
Định nghĩa mới về “mang thai đủ tháng” của Hiệp hội Sản Phụ khoa Hoa Kỳ sẽ giúp bạn biết được tác động của ngày chuyển dạ để có thể chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe thai nhi. Thông thường, sau 37 tuần, thai nhi được xem là đủ tháng để có thể chào đời an toàn. Đó là tất cả những gì ph[...]