điều tra lại vụ bác sỹ hiếp dâm nữ điều dưỡngTìm theo từ khóa: 

Tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ bác sĩ bị tố hiếp dâm,  nữ điều dưỡng dưỡngTin An Ninh mới nhất Tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ bác sĩ bị tố hiếp dâm, nữ điều dưỡng dưỡngTin An Ninh mới nhất
#tintuc24hol #tintuc Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, hội đồng xét xử đã tuyên trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung. Tòa yêu cầu chuyển toàn bộ nội dung đoạn ghi âm có thời lượng 1 giờ 13 phút 1 giây thành văn bản, do nội dung được giám định trước đó chưa đầy đủ. Ngoài ra, tòa yêu cầu giám định lại[...]