Fri, 10 / 2014 9:47 pm | helios
Bắt chước là sự mô phỏng, tái tạo, lặp lại các hành động, hành vi, tâm trạng, cách thức suy nghĩ, ứng xử của một người hay nhóm người nào đó. Biểu hiện của bắt chước thể hiện ở mọi giai đoạn phát triển khác nhau của cá nhân, đặc biệt là ở trẻ em giữ một vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách, tuyển sinh văn bằng 2 năm 2016 ngành trung cấp dược Hà Nội học tại trung tâm Hà Đông vào buổi tối.

Dựa trên cơ sở kết quả nghiên cứu thực nghiệm các nhà nghiên cứu đã thống nhất một phác đồ mô tả hoạt động bắt chước trong quá trình phát triển của trẻ em như sau :

1. Giai đoạn 1 

Từ năm thứ hai đến lúc ba tuổi, là giai đoạn sao chép một cách không có chủ định những hành động bên ngoài và những phản ứng ngôn ngữ của mọi người xung quanh.
 
tien trinh phat trien tam ly tre em
Trẻ phát triển theo từng giai đoạn khác nhau

2. Giai đoạn 2

Đến tuổi mẫu giáo ( từ ba tuổi hoặc sơm hơn) hoạt động bắt chước của trẻ có những biến đổi về nội dung cũng như về hình thức. Hoạt động ngày càng phycs tạp và có tính chất trò chơi, đặc biệt là trò chơi đóng vai.

3. Giai đoạn 3 

Đây là giai đoạn khi trẻ đến thời kỳ đi học( hay lứa tuổi thiếu niên), sự bắt chước của trẻ có ý thức hơn, có chọn lọc và có động cơ thúc đẩy rõ ràng hơn. Giai đoạn này có sự bắt chước những biểu hiện bên ngoài của người lớn và của bạn bè sang bắt chước những phẩm chất bên trong, những đặc điểm tính cách mà trẻ em nhận thức được một cách gián tiếp, ads. học trung cấp mầm non, cao đẳng mầm non trường cao đẳng sư phạm hà nội chỉ cần tốt nghiệp thpt.

4. Giai đoạn 4 

Giai đoạn 4 là giai đoạn khi trẻ đang ở lứa tuổi trưởng thành, hoạt động bắt chước là yếu tố nắm bắt kỹ năng, kỹ xảo trong một số dạng hoạt động nghề nghiệp, ví dụ như thể thao, nghệ thuật…v.v
Như vậy, cùng với sự phát triển cá nhân thì hoạt động bắt chước cũng phát triển và biến đổi theo.
Bài viết cùng chuyên mục