Sat, 11 / 2015 12:53 pm | helios

Trong vấn đê giáo dục thì gia đình được coi như là một “ngôi trường đầu tiên” của trẻ. Đây là nơi đầu tiên mà trẻ học làm người, học bước vào đời, là một nền tảng vững chắc để trẻ có thể hình thành và phát triển nhân cách tốt nhất. chính vì vậy mà việc giáo dục trẻ trong gia đình là vô cùng quan trọng cũng như cấp thiết mà các gia đình hiện nay cần đặc biệt chú ý.

1. Vai trò chăm sóc và bảo vệ

Đây cũng là một vai trò quan trọng, trẻ chỉ có thể yên tâm học tập, yên tâm phát triển khi chúng có một môi trường sống tốt, được bảo vệ và chăm sóc đầy đủ để trưởng thành. Đó cũng là một yêu cầu quan trọng góp phần giáo dục(cao đẳng y tế hà nội) trẻ tốt hơn ở mỗi gia đình 

Gia đình luôn được xem như một thiết chế xã hội rất cơ bản. Chúng ta đã biết gia đình có nhiều chức năng khác nhau , trong đó có một chức năng vô cùng quan trọng trong việc nuôi dưỡng chăm sóc , giáo dục trẻ em thành con người có ích cho xã hội.

Chính vì vậy nên gia đình cần tăng cường vai trò của mình để trẻ có thể có được môi trường học tập (cao đẳng điều dưỡng hà nộitốt nhất cũng như điều kiện tốt nhất để có thể phát triển và trưởng thành

Vai trò của gia đình trong nuôi dạy con

2. Vai trò giáo dục

Gia đình cũng có vai trò quan trọng trong hình thành và giáo dục nhân cách của trẻ nhỏ. Không chỉ cần bảo vệ, chăm sóc mà ngoài giờ lên lớp khi trẻ được học kiến thức thì khi về nhà gia đình cũng cần dạy trẻ học làm người, học cư xử, lễ nghi cơ bản cũng như những kỹ năng sống cơ bản cho trẻ để trẻ có thể trưởng thành hơn.

Ngoài ra thì gia đình cũng cần có những biện pháp giáo dục tốt để trẻ có thể chăm ngoan học hành, đốc thúc trẻ trong học tập và làm gương để cho trẻ noi theo(trung cấp y hà nội). Điều quan trọng chính là cần đảm bảo được quyền lợi học tập cho trẻ . Nội dung giáo dục trong gia đình thường bao gồm:

              + Giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng

              + Giáo dục tri thức khoa học

              + Giáo dục lao động , hướng nghiệp

              + Giáo dục chăm sóc sức khỏe, thẩm mỹ.

Theo đó cho thấy được hiệu quả giáo dục , đảm bảo quyền học tập của trẻ phụ thuộc nhiều vào trẻ và phương pháp giáo dục của gia đình đang sử dụng. Để đảm bảo quyền được học tập của trẻ em thì các gia đình trước hết phải đảm bảo các quyền cơ bản khác như: chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng vì có trẻ khỏe mạnh thì trẻ mới học tập tốt được


Bài viết cùng chuyên mục